فروش دستگاه PCR و Real Time PCR و PCR گرادیان - آگهی 661347

توضیحات :
فروش ویژه دستگاه آنالایزر سولفور (سولفور آنالایزر ) به روش XRF مطابق با استاندارد ASTM D4294 کمپانی KoreaTech 
 فروش دستگاههای آنالیز روغن و گریس از جمله CCS و نواک Noack و Timken و Fourball و ویسکومتر و فلش پوینت
دستگاه گلوتن ایندکس و گلوتن شوی جهت اندازه گیری گلوتن تر و گلوتن خشک در آرد
دستگاه فالینگ نامبر جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در آرد
دستگاه کلدال پروتیین گیری هضم و تقطیر تمام اتوماتیک
تیتراتور تمام اتوماتیک و کارل فیشر تمام اتوماتیک
دستگاه سالت اسپری و تجهیزات آزمایشگاه قیر و تجهیزات آزمایشگاه صنعتی
دستگاه رفراکتومتر اتوماتیک و پلاریمتر اتوماتیک
دستگاه آون و انکوباتور و اتوکلاو و انکوباتور یخچالدار تولید شرکت دانشور شیمی با قیمت بسیار مناسب
تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین
دستگاه رنگ سنج مواد غذایی و رنگ سنج مواد نفتی
دستگاه تست نواک Noack و دستگاه CCS و تیمکن Timken و Fourball جهت آنالیز روغن و گریس
خرید تجهیزات آزمایشگاهی - فروش تجهیزات آزمایشگاهی - فروش انواع لوازم آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاه نفت - فروش تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس - فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر
هیتر استایرر ، استایرر ، هموژنایزر ، بن ماری جوش ، بن ماری سرولوژی و حمام سیرکولاسیون یخچالدار
دستگاه جذب اتمی (اتمیک ابزربشن) سیستم شعله و کوره جهت آنالیز عناصر
دستگاه GC ( Gas Chromatograph) با دتکتور FID و TCD
فروش HPLC چهار حلاله و دو حلاله با دتکتور UV و فلورسانس
دستگاه جار تست 4 خانه و جار تست 6 خانه
دستگاه فتوسنتز متر و کلروفیل متر و کلروفیل فلورسانس برگ گیاه
فروش تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی و تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی و لوازم آزمایشگاهی
فروش PH متر و Ec متر و TDS متر و BOD متر و اکسیژن متر
دستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیر و آب مقطر گیری دوبار تقطیر
فروش دستگاه فیبر خام اتوماتیک و فیبر خام دستی با قابلیت اندازه گیری ADF و NDF
دستگاه اتوانالایزر غلات و اتوانالایز خوراک دام و اتوانالایزر مواد غذایی
فروش دستگاه ICP و ICPMS و دستگاه جذب اتمی سیستم شعله و جذب اتمی شعله و کوره
مواد شیمیایی مرک آلمان و مواد شیمیایی سیگما آمریکا
فروش تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی و تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب
فروش دستگاه XRF و XRD و آنالایزر گوگرد به روش XRF مطابق ASTM D4294
فروش دستگاه اکتان سنج zeltex و اکتان سنج Shatox 
فروش دستگاه ویسکومتر ( ویسکوزیمتر) بروکفیلد و Koreatech در رنجهای مختلف
فروش دستگاه TOC برای آب و فاضلاب
دستگاه فتوسنتز متر آزمایشگاهی و فتوسنتز متر پرتابل
دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی 25 لیتری و اتوکلاو 50 لیتری
دستگاه پارتیکا سایز آنالایزر و نانو پارتیکل سایز آنالایزر
دستگاه بمب کالریمتر اتوماتیک و بمب کالریمتر نیمه اتوماتیک
دستگاه DSC و دستگاه TGA و DSC/TGA
فروش تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس و قیر
فروش تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب و دستگاه TOC آنالایزر
فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و روغن و گریس - دستگاه ویسکوزیمتر -دستگاه فلش پوینت
فروش لوازم آزمایشگاه و شیشه اتلات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مرک و سیگما
تجهیزات آزمایشگاه آب - PHمتر و ECمتر و اکسیژن متر و BOD متر و و اسپکتروفتومتر آب
فروش تجهیزات ازمایشگاهی رنگ و رزین و پلیمر 
فروش لوازم آزمایشگاه تحقیقاتی - جذب اتمی - GC - HPLC 
فروش دستگاه ژل داک - تصویر برداری از ژل - الکتروفورز عمودی و الکتروفورز افقی
دستگاه تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی - دستگاه زاویه تماس Contact Angel
تجهیزات آزمایشگاهی ژنتیک - تجهیزات آزمایشگاهی بیوتکنولوژی - تجهیزات آزمایشگاهی نانو تکنولوژی
فروش بمب کالریمتر اتوماتیک و بمب کالریمتر نیمه اتوماتیک - فروش دستگاه اندازه گیری میزان کا 
دستگاه فتوسنتز متر - دستگاه کلروفیل متر - دستگاه کلروفیل فلورسانس - دستگاه پرومتر و تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی
دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی - دستگاه انکوباتور معمولی و انکوباتور یخچالدار
دستگاه تقطیر ASTM D86 و دستگاه تقطیر در خلاء
دستگاه PCR و Real Time PCR و PCR گرادیانت
دستگاه تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی مایعات - دستگاه زاویه تماس Contact Angle
فروش دستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیر و آب مقطر گیری دوبار تقطیر
فروش دستگاه فریزر آزمایشگاهی - دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی - هود آزمایشگاهی
فروش ترازوی آزمایشگاهی ، ترازوی آنالیتیکال فوق دقیق ، ترازوی یک ده هزارم و یک صد هزارم
دستگاه تست سایش Taber - دستگاه تست کشش - دستگاه تست فشار - تنسایل
فروش دستگاه آنالیز ریشه گیاه - فروش دستگاه کلروفیل متر و فتوسنتز متر
میکروسکوپ دوچشمی ، میکروسکوپ اینورت ، میکروسکوپ فازکنتراست ، میکروسکوپ پلاریزان
فروش ترمومتر ASTM و ترمومتر شیشه ای و ترمومتر نفتی  و ترمومتر خاک و هیدرومتر ASTM و هیدرومتر شیشه ای
دستگاه تست سولفور ، دستگاه تست گوگرد ، دستگاه XRF و دستگاه اندازه گیری سولفور به روش ASTM D4294
فروش دستگاه اکتان سنج زلتکس - فروش اکتان سنج Zeltex آمریکا - تحویل فوری دستگاه اکتان سنج
دستگاه آسیاب آزمایشگاهی - آسیاب غلات - آسیاب زلنی ، آسیاب با مشهای خروجی مختلف - آسیاب دیسکی و آسیاب چکشی
فروش لوازم آزمایشگاهی - خرید لوازم آزمایشگاهی _ لوازم آزمایشگاه و لوازم مصرفی آزمایشگاه
تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی صنایع غذایی ، تجهیزات آزمایشگاه شیر و لبنیات 
تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - تجهیزات ازمایشگاهی قیر و آسفالت - تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس
خرید تجهیزات آزمایشگاهی - فروش تجهیزات آزمایشگاهی-خرید لوازم آزمایشگاهی
فروش دستگاه بمب کالریمتر اتوماتیک - بمب کالریمتر تمام اتوماتیک - بمب کالریمتر نیمه اتوماتیک
تحویل فوری دستگاه فتوسنتز متر و کلروفیل متر و پرومتر آزمایشگاهی
فروش فریزر آزمایشگاهی ، فریزر -80 درجه آزمایشگاهی - یخچال آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی - دستگاه فیبر خام - سوکسله اتوماتیک - کلدال هضم و تقطیر
تجهیزات آزمایشگاه خوراک دام و طیور و آزمایشگاه مواد غذایی
سکو بندی آزمایشگاه ، طراحی آزمایشگاه،مشاوره جهت تجهیز آزمایشگاه
 فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط های کشت
فروش اپلیکاتور دمبلی و فیلم کش مکعبی تجهیزات رنگ و رزین
  (فروش دستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیر - آب مقطرگیری دوبار تقطیر- دیونایزر(آب خاص ساز
  فروش اتوکلاو ایستاده و اتوکلاو رومیزی آزمایشگاهی
فروش یخچال های آزمایشگاهی - فریزرهای آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
فروش دستگاه سولفور- دستگاه مرکاپتان - دستگاه تقطیردرخلاء در آزمایشگاه نفتی
  دستگاه سانتریفوژ - سانتریفیوژ یخچالدار - میکروسانتریفیوژ
فروش دستگاه تست نقطه انجماد-دستگاه تست نقطه اشتعال به روش باز-تست نقطه اشتعال به روش بسته
فروش آون (فور) و انکوباتور و انکوباتور یخچالدار و انکوباتور شیکردار آزمایشگاهی
فروش دستگاه کلدال هضم و تطیر اتوماتیک و دستی
شیشه آلات آزمایشگاهی -ملزومات آزمایشگاهی - مواد شیمیایی -محیط کشت
فروش ترازوهای رطوبت سنج - رطوبت سنج های محیط - رطوبت سنج خاک
فروش ویژه تجهیزات رنگ و رزین و پلیمر -دستگاه رنگ سنج ، گریندومتر دو شیاره ، براقیت سنج 3 زاویه
فروش جارتست چهارخانه ، جارتست شش خانه
فروش ویژه تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی آغاز شد
فروش ویژه تجهیزات کشاورزی وگیاه شناسی و خاک شناسی آغاز شد
فروش دستگاه سولفور آنالایزر به روش XRF مطابق ASTM D4294 با دقت بسیار بالا
دستگاه ویسکومتر کینیماتیک مطابق استاندارد ASTM D445
دستگاه بمب کالریمتر - کالریمتر - تست ارزش حرارتی
دانسیتومتر مایعات - دانسیتومتر جامدات - هیدرومتر در رنج های مختلف
دستگاه پلاریمتر رومیزی اتوماتیک -دستگاه پلاریمتر رومیزی چشمی آزمایشگاهی
 فروش دستگاه اسپکتروفتومتر آبشناسی -دستگاه فتومتر - فروش دستگاه PH متر و هدایت سنج و BOD متر
فروش سمپلر های متغیر -سمپلر های ثابت - دستگاه سانتریفیوژ - دستگاه شیکر لوله
فروش دستگاه فتوسنتز متر -دستگاه کلرفیل متر - دستگاه تعیین سطح برگ گیاه
فروش اسپکتروفتومتر های تک پرتویی-اسپکتروفتومتر دوپرتویی
فروش هود شیمیایی -هود میکروبی -هات پلیت مگنت
فروش دستگاه کدورت سنج پرتابل -دستگاه کدورت سنج رومیزی -دستگاه کلرسنج - تجهیزات آب وفاضلاب
فروش شیشه آلات آزمایشگاهی ارلن خلاء و بشر وبالن ژوژه و استوانه مدرج و دسیکاتور وبطری درپیچ دار
 فروش دستگاه کلدال (هضم و تقطیر ) - دستگاه سوکسله اتوماتیک - دستگاه سوکسله دستی تجهیزات صنایع غذایی
فروش دستگاه کراس کات -اپلیکاتور( فیلم کش رنگ) - دستگاه ضخامت سنج رنگ
فروش میکروسکوپ های دوچشمی - میکروسکوپ های سه چشمی - استریومیکروسکوپ آزمایشگاهی
فروش شیشه آلات آزمایشگاهی - بشر - لرلن - استوانه مدرج - بالن ژوژه - پیپت - بورت - ارلن خلاء
فروش ویژه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی تا آخر سال میلادی 2018- دستگاه سولفور - دستگاه فلش پوینت - دستگاه تقطیر
فروش ویژه تجهیرات رنگ و رزین تا آخر سال میلادی 2018 - دستگاه کراس کات - دستگاه ضخامت سنج رنگ - دستگاه ویسکومتر کربس - دستگاه تست ضربه - دستگاه تست خمش
فروش ویژه تجهیزات کشاورزی و گیاه شناسی تا آخرسال میلادی 2018 - دستگاه سطح سنج برگ -  دستگاه پرومتر - دستگاه کلرفیل متر
فروش ویژه تجهیزات صنایع غذایی تا آخرسال میلادی 2018  - دستگاه کلدال هضم و تقطیر - دستگاه گلوتن واشر - دستگاه
گلوتن ایندکس - دستگاه پلاریمتر - دستگاه رفراکتومتر
فروش ویژه تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب تا آخر سال میلادی 2018 - دستگاه فتومتر -دستگاه اسپکتروفتومتر تخصصی آبشناسی -دستگاه کدورت سنج - دستگاه مولتی متر
دستگاه مرکاپتان -دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه فلش پوینت - دستگاه ویسکومتر - دستگاه تقطیر دستی و اتومات
فروش تجهیزات آزمایشگاهی - دستگاه آون (فور) - دستگاه انکوباتور - دستگاه اتوکلاو - دستگاه بن ماری جوش - دستگاه هات پلیت
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی - محیط کشت های آزمایشگاهی - لوازم مصرفی آزمایشگاهی - شیشه آلات آزمایشگاهی
دستگاه کوانتومتر جهت آنالیز عناصر فلزی - کوانتومتر رومیزی و کوانتومتر پرتابل
دستگاه اسپکتروفتومتر تک پرتویی - دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی
فروش یخچال های آزمایشگاهی در سایزهای مختلف - فروش فریزر های آزمایشگاهی در سایز های مختلف
فروش سمپلر های ثابت در رنج های مختلف - سمپلر های متغیر ساده در رنج های مختلف - سمپلر های متغیر قابل اتوکلاو در رنج های مختلف
دستگاه نقطه لشتعال (فلش پوینت)- دستگاه تقطیر دراتمسفر - دستگاه تقطیر در خلا جهت آزمایشگاهای نفتی
فروش شیکر انکوباتور - شیکر انکوباتور یخچالدار - شیکر ارلن بالن - شیکر لوله - شیکر خورشیدی
فروش بذر شمار دیجیتال- دستگاه کلرفیل متر - دستگاه سطح سنج برگ - آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی
فروش انواع سل های کوارتز - سل های شیشه جهت دستگاه اسپکتروفتومتر های آزمایشگاهی
 فروش تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی
فروش دستگاه آنالیز ریشه گیاه - دستگاه کلروفیل متر و فتوسنتز متر
دستگاه ژل داک - تصویر برداری از ژل - الکتروفورز عمودی و الکتروفورز افقی
فروش رنگ سنج روغن لاویباند - رنگ سنج روغن خوراکی - رنگ سنج مواد نفتی
فروش دستگاه بمب کالریمتر اتوماتیک و بمب کالریمتر نیمه اتوماتیک
فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت - فروش تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس - فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر
فروش تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب
فروش انواع سمپلر های متغیر و سمپلر های ثابت آزمایشگاهی
فروش تجهیزات نفتی -دستگاه سولفور آنالایزر -دستگاه مرکاپتان - دستگاه فلش پوینت - دستگاه تقطیر نفت
 فروش تجهیزات کشاورزی وگیاه شناسی - دستگاه فتوسنتزمتر - دستگاه کلرفیل متر
فروش تجهیزات رنگ و رزین - فورکاپ - فیلم کش استوانه ای ( اپلیکاتور ) - گریندومتر دو شیار
فروش تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی -دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه فلش پوینت -دستگاه تقطیر
فروش تجهیزات کشاورزی - فتوسنتز متر - کلرفیل متر - تششع سنج
فروش تجهیزات صنایع غذایی -دستگاه گلوتن - دستگاه کلدال هضم وتقطیر - دستگاه فیبر خام
تجهیزات آزمایشگاهی -شیشه آلات آزمایشگاهی -مواد شیمیایی آزمایشگاهی -محیط کشت آزمایشگاهی - لوازم مصرفی آزمایشگاهی
هموژنایزر ، بن ماری جوش ، بن ماری سرولوژی و حمام سیرکولاسیون یخچالدار
فروش شیشه آلات آزمایشگاهی - بشر - ارلن - بالن - بورت - پیپ - استوانه مدرج
فروش ترازوی های آزمایشگاهی در دقت و ظرفیت های مختفلف
فروش تجهیزات نفتی دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه مرکاپتان
فروش دستگاه بن ماری جوش سرولوژی - دستگاه انکوباتور شیکر دار - دستگاه شیکر لوله
فروش میکسرهای آزمایشگاهی در دورهای مختلف - دستگاه جارتست چهار خانه - دستگاه جارتست شش خانه
فروش تجهیزات آزمایشگاهی وکنترل کیفی
فروش مواد شیمیایی و محیط کشت آزمایشگاهی و کیت های آزمایشگاهی
فروش تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی - دستگاه اکتان سنج - دستگاه سولفور - دستگاه فلش پوینت
فروش تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی - فتوسنتز متر- کلرفیل متر
فروش تجهیزات صنایع غذایی - دستگاه گلوتن واشر و گلوتن ایندکس - دستگاه پلاریمتر -دستگاه رفراکتومت
دستگاه بذر شمار دیجیتال- دستگاه کلرفیل متر - دستگاه سطح سنج برگ - آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی
دستگاه کلرفیل متر - دستگاه سطح سنج برگ - آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی
فروش تجهیزات آزمایشگاه روغن و گریس - فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر
فروش میکروسکوپ دوچشمی - میکروسکوپ سه چشمی - استریومیکروسکوپ دوچشمی -استریو میکروسکوپ سه چشمی
تجهیزات آزمایشگاهی بیوتکنولوژی - تجهیزات آزمایشگاهی نانو تکنولوژی
فروش دستگاه اکتان سنج - دستگاه تقطیر - دستگاه فلش پوینت - تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی
فروش تجهیزات آزمایشگاهی -دستگاه آون در مدل های ساده و فن دار - دستگاه انکوباتور در مدل های ساده و یخچالدار
فروش تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی - دستگاه سولفور آنالایزر -دستگاه فلش پوینت - دستگاه تقطیر
فروش تجهیزات کشاورزی و گیاه شناسی -دستگاه فتوسنتز متر - دستگاه سطح سنج برگ -دستگاه کلرفیل متر
دستگاه رنگ سنج ، گریندومتر دو شیاره ، براقیت سنج 3 زاویه
فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی - مواد شیمیایی صنعتی - محیط کشت های آزمایشگاهی- آب مقطر
فروش ترمومتر های لیزری ( دماسنج لیزری ) - ترمومتر های جیوه ای ( دماسنج جیوه ای)- ترمومتر های الکلی ( دماسنج الکلی)- ترمومتر های دیجیتال (دماسنج های دیجیتال
فروش فشار سنج های محیط -فشار سنج های دیجیتالی - فشار سنج های عقربه ای
فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت - تجهیزات آزمایشگاه روغن - تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی
فروش دستگاه فتوسنتز متر و کلروفیل متر و پرومبر و بمب آب برگ گیاه و سطح سنج برگ گیاه
فروش تجهیزات آزمایشگاهی ، خرید لوازم آزمایشگاهی ،فروش شیشه آلات آزمایشگاهی ، فروش مواد شیمیاییی
تحول فوری دستگاه کلروفیل متر و سطح سنج برگ گیاه Leaf Area Meter و بذر شمار غلات
فروش ویژه نوروزی تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و خاک شناسی
فروش ویژه نوروزی تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
فروش ویژه نوروزی تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی
فروش ویژه نوروزی تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و رزین
فروش ویژه نوروزی تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب
فروش ویژه نوروزی شیشه آلات و لوازم مصرفی آزمایشگاهی
فروش ویژه نوروزی مواد شیمیایی و محیط کشت های  آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گازو پتروشیمی - دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه مرکاپتان سولفور
تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی دستگاه گلوتن - رطوبت سنج - دستگاه هضم و تقطیر کلدال
تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و رزین دستگاه تست ضربه - گریندومتر - گریندوپک - فوردکاپ - اپلیکاتور- پیکنومتر
تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی - دستگاه فتوسنتز متز -دستگاه کلرفیل متر - دستگاه پرومتر
تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب -دستگاه فتومتر همراه با راکتور -دستگاه اسپکتروفتومتر مخصوص آبشناسی
تجهیزات آزمایشگاهی عمومی - دستگاه آون - انکوباتور - اتوکلاو - بن ماری - هیتر - هات پلیت - میکسر
تجهیزات آزمایشگاهی داروسازی -دستگاه پلاریمتر - پرس قرص
فروش ویژه دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه فلش پوینت - دستگاه اکتان سنج - دستگاه ویسکومتر کنیماتیک
فروش تجهیزات آزمایشگاهی دستگاه فتوسنتز متر - دستگاه کلرفیل متر - دستگاه سطح سنج برگ
فروش ویژه تجهیزات آزمایشگاهی - دستگاه کلدال هضم و تقطیر - دستگاه سوکسله - دستگاه فیبر خام
تجهیزات آزمایشگاه نفت - تجهیزات ازمایشگاه روغن- تجهیزات آزمایشگاه قیر- تجهیزات آزمایشگاه گریس
دستگاه سولفور آنالایزر تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی - دستگاه اکتان سنج - دستگاه فلش پوینت
دستگاه کلدال هضم و تقطیر تجهیزات صنایع غذایی - دستگاه فیبرخام - دستگاه سوکسله
فروش فوری تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی - دستگاه سطح سنج برگ گیاه - دستگاه کلرفیل متر
تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی -دستگاه اکتان سنج - دستگاه سولفورآنالایزر - دستگاه فلش پوینت - دستگاه تقطیر
تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی - دستگاه کلدال هضم و تقطیر - دستگاه سوکسله - دستگاه فیبرخام
تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاظلاب - دستگاه فتومتر - BOD meter - PH meter - اسپکتروفتومتر
دستگاه های عمومی آزمایشگاه - آون( فور) -انکوباتور -اتوکلاو - هات پلیت - کوره - هود آزمایشگاهی - ترازوی آزمایشگاهی
لوازم مصرفی آزمایشگاه - شیشه آلات آزمایشگاهی -ملزومات آزمایشگاهی -استوانه مدرج - بشر - ارلن - پنس - ماسک - گیره
فروش ویژه مواد شیمیایی آزمایشگاهی - محیط کشت آزمایشگاهی - کیت های آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - اپلیکاتور - فیلم کش - براقیت سنج - آزمون ضربه - آزمون خمش - ضخامت سنج
دستگاه گلوتن ایندکس -دستگاه گلوتن واشر - دستگاه کلدال هضم و تقطیر - دستگاه رطوبت سنج غلات
دستگاه سولفور - دستگاه اکتان سنج - دستگاه فلش پوینت - دستگاه پورپوینت - تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز -تجهیزات آزمایشگاهی روغن های صنعتی - تجهیزات آزمایشگاهی قیر
تجهیزات آزمایشگاهی دارو سازی - تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی - تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی - تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی - تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و رزین - تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاظلاب - تجهیزات آزمایشگاهی هوا شناسی و زمین شناسی - تجهیزات آزمایشگاهی عمومی
دستگاه الایزاریدر - دستگاه الایزاواشر - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ژل داک
 فروش برج تقطیر نفتی جهت برشهای نفتی  و سیستم های سولفور زدایی
فروش ویژه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی - دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه اکتان سنج - دستگاه فلش پوینت
فروش ویژه تجهیزات صنایع غذایی - دستگاه گلوتن - دستگاه کلدال هضم و تقطیر - دستگاه فیبر خام - دستگاه سوکسله
فروش ویژه تجهیزات رنگ و رزین - براقیت سنج - تست ضربه - تست خمش - تست ضربه -اپلیکاتور - گریندومتر
تجهیزات آزمایشگاهی نفت - تجهیزات آزمایشگاه سوخت - تجهیزات آزمایشگاهی روغن - دستگاه سولفور آنالایزر - دستگاه اکتان سنج
اسپکتروفتومتر تک پرتویی - اسپکتروفتومتر دوپرتویی HACH فروش ویژه اسپکتروفتومترهای کمپانی
فروش ویژه محصولات کمپانی HANNA 
تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی  - دستگاه تقطیر -دستگاه فلش پوینت - دستگاه سولفور
تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - دستگاه فتوسنتزمتر -دستگاه کلرفیل متر - دستگاه سطح سنج برگ
تجهیزات صنایع غذایی - دستگاه گلوتن - دستگاه رطوبت سنج غلات - دستگاه اتوآنالایزر غلات

نظرات کاربران

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
irandastgahlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی